CLqN-MeqaN

ak

Akış diyagramları, algoritma adımlarının geometrik şekillerle ifade edilmesi olarak tanımlanır. “Algoritma adımlarını zaten yazıya dökebiliyoruz, akış şemalarına ne gerek var?“ diye düşünebilirsiniz. Akış diyagramı, tüm Dünya'da bulunan programcılar arasında bir ortak dildir. Algoritmanızı hangi dilde hazırlarsanız hazırlayın akış diyagramları herkes için aynı olacaktır.

Bunu trafik lambalarıyla örnekleyebiliriz. Ülkemizde trafik lambalarında renkler yerine dur, bekle ve geç yazması belki kendi vatandaşımız için daha anlaşılır olacaktır ancak Türkçe bilmeyen insanlar için sorun teşkil edecektir.

Yazıları algoritma adımlarına benzetirsek trafik lambalarınında akış diyagramları renklerdir. Dur, bekle ve geç yerine kırmızı, sarı ve yeşil renk kodlarının kullanılması dilden bağımsız olarak herkesin daha rahat anlamasını sağlayacaktır. Algoritma ile akış diyagramları arasındaki ilişki de aynen buna benzer.

Akış diyagramlarında kullanabileceğimiz semboller aşağıda listelenmiştir.

Başla, Bitir

Algoritma_basla_bitirAkış diyagramlarının başlangıç ve bitişinde kullanılır. Tüm akış diyagramlarında sadece bir adet başlangıç olmak zorundadır. Bitiş istenilen sayıda olabilir.

İşlem

Algoritma_islemHer türlü hesaplama ve atama işlemleri için kullanılır.

 

Öntanımlı İşlem

Algoritma_ontanimli_islemÖnceden hazırlanmış, belli bir işlevi yapan işlem taslağı grubunu temsil eder.

 

Alternatif İşlem

Algoritma_alternatif_islemNormal işlem adımına alternatif bir işlem olarak kullanılır ve kesikli çizgilerle ifade edilir.

 

Karar

Algoritma_kararProgram akışını istenen şartlara göre değiştirmek için kullanılır.

 

Veri

Algoritma_veriKlavyeden yapılacak girişler için kullanılır. Girilecek olan bilgi bir değişkene aktarılır. Sembol içerisine değişken yazılmalıdır.

 

Belge

Algoritma_belgeBilgi, sonuç veya uyarıların kullanıcıya çıktı olarak verilmesi için kullanılır. Sembol içerisine çıktısı verilecek yazı, sayı, değişken ve benzeri yazılır.

Çoklu Belge

Algoritma_coklu_belgeBelgenin çoklu olanıdır.

 

Hazırlık

Algoritma_hazirlikYapılacak iş birden çoksa (Döngü mantığı) bu sembol kullanılır.

 

Ekran

Algoritma_ekranKullanıcı veya operatöre uyarı mesajları vermek için kullanılır.

 

Elle Giriş

Algoritma_elle_girisSisteme(Programa) elle bilgi girilmesi gerektiğinde kullanılır.

 

Elle Yapılan İşlem

Algoritma_elle_yapilan_islemOtomatik yapılamayacak işlemler için kullanılır.

 

Kart

Algoritma_kartPunch kartlar ile yapılacak işlemler için kullanılır. Günümüzde gerek kalmamıştır.

 

Delikli Kart

Algoritma_delikli_kartPunch kartlar ile yapılacak işlemler için kullanılır. Günümüzde gerek kalmamıştır.

 

Bağlayıcı

Algoritma_baglayiciHazırlanan bir akış diyagramında uzak bir noktaya bağlantıyı göstermek için kullanılır.

 

Sayfa Sonu Bağlayıcısı

Algoritma_sayfa_sonu_baglayicisiBir sayfaya sığmayan çizimin başka bir sayfadaki noktasına bağlantıyı belirtmek için kullanılır.

 

 

Veya

Algoritma_veyaİki şart bağlı karar vermeye yarar.

 

Toplama Kavşağı

Algoritma_toplama_kavsagiFarklı dallardan gelen işlemleri tek bir noktada toplamak için kullanılır.

 

Karşılaştır

Algoritma_karsilastirVerilerin, bilgilerin veya materyallerin normal standartta olup olmadığına bakılır.

 

 

Sırala

Algoritma_siralaVerileri, bilgileri veya materyalleri sıralamak için kullanılır.

 

Birleştir

Algoritma_birlestirBu sembol birden fazla işlemin birleştirildiğini gösterir.

 

Aktar

Algoritma_aktarBu sembol tek bir işlemi parçalara ayırmak için kullanılır.

 

Erteleme

Algoritma_erteleme_logoBir işlemi ertelemede kullanılır.

 

Depolanan Veri

Algoritma_depolanan_veriDepolanacak olan veriyi ve tutulacağı ortamı belirtmek için kullanılır.

 

Manyetik Disk

Algoritma_manyetik_diskBu sembol verileri depolamak için kullanılır.

 

Direk Giriş Deposu

Algoritma_direk_giris_deposuSabit diske doğrudan erişim için kullanılır.

 

İç Depo

Algoritma_ic_depoBir veri dosyasına karşılık hafızada depolanan veriler için kullanılır.

 

Ardışık Giriş

Algoritma_ardisik_girisSıradan erişimli dosyalama için kullanılır. Örneğin; teyp kasetleri, manyetik şeritler vb.

 

 

Siralama_tablosu

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için basit bir örnek üzerinde çalışalım.. Örneğimizde A, B, C gibi 3 farklı sayının büyükten küçüğe sıralamasını yapacağız. Örneğimizi incelediğinizde algoritmanın ve dolayısıyla akış diyagramının daha akılcı şekilde çözülmesinin mümkün olduğunu göreceksiniz. Burada amacımız en uygun çözümü bulmaktan ziyade algoritma ile akış diyagramı arasındaki ilişkiyi gösterebilmektir. Bu sebeple algoritmanın uygunluğuna takılmadan akış diyagramlarıyla olan ilişkisine dikkat etmelisiniz.

1-Başla

2-Ekrana "birbirinden farklı 3 sayı giriniz." yaz

3-A, B, C sayılarını öğren

4-Eğer A > B > C ise yaz A, B, C

5-Eğer A > C > B ise yaz A, C, B

6-Eğer B > A > C ise yaz B, A, C

7-Eğer B > C > A ise yaz B, C, A

8-Eğer C > A > B ise yaz C, A, B

9-Eğer C > B > A ise yaz C, B, A

10-Dur.